We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Centro Universitário Cesmac (CESMAC)

Centro Universitário Cesmac (CESMAC)

Centro Universitário Cesmac (CESMAC)

Giới thiệu

Trung tâm Đại học CESMAC đã cung cấp nền giáo dục chất lượng, thay đổi cuộc sống trong 46 năm. Cơ cấu có 95% giáo sư có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, hơn 20 phòng thí nghiệm và 3 thư viện. Nó cũng có các dự án mở rộng và nghiên cứu, thực tập, các chương trình ngôn ngữ và trao đổi cung cấp giáo dục con người, khoa học và kỹ thuật sẽ giúp bạn sẵn sàng cho thị trường việc làm.

Địa điểm

 • Maceió

  Rua Cônego Machado, 918, , Maceió

  • Marechal Deodoro

   Rod. Dr. Ib Gatto Marinho Falcão, 1028, 57160-000, Marechal Deodoro

   • Arapiraca

    Rua Professor Domingos Correia, 1207, , Arapiraca

    • Palmeira dos Índios

     R. Bráulio Montenegro, 285/286, , Palmeira dos Índios

     • Maceió

      Maceió, Brasil

      Câu hỏi