Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Clemson University Online

Clemson University Online

Clemson University Online

Giới thiệu

Sứ mệnh

Clemson Online cung cấp chuyên môn và hỗ trợ giảng viên được cá nhân hóa để tạo ra và duy trì các cơ hội và môi trường học tập độc đáo.

Tầm nhìn

Clemson Online sẽ tiếp tục phát triển các trải nghiệm giáo dục sáng tạo, có tính cạnh tranh và được công nhận trên toàn cầu, do đó làm cho Đại học Clemson có thể tiếp cận được với tất cả sinh viên và mở rộng sứ mệnh cấp đất.

Địa điểm

  • Clemson

    Sikes Hall,105, 29634, Clemson

    Câu hỏi