Keystone logo
College of Nursing and Advanced Health Professions (formerly Dallas Nursing Institute, DNI) Thạc sĩ Tâm lý học, Y tế công cộng tập trung bằng cấp trực tuyến

MA in

Thạc sĩ Tâm lý học, Y tế công cộng tập trung bằng cấp trực tuyến College of Nursing and Advanced Health Professions (formerly Dallas Nursing Institute, DNI)

College of Nursing and Advanced Health Professions (formerly Dallas Nursing Institute, DNI)

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cử nhân Tâm lý học Công nghiệp và Tổ chức (BSc)
    • Online
  • Chứng chỉ tốt nghiệp về tâm lý học
    • Athens, Hy Lạp
  • Trị liệu hành vi nhận thức (Khóa học trực tuyến miễn phí có bằng)
    • Online