We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
Columbia University – Columbia Engineering

Columbia University – Columbia Engineering

Columbia University – Columbia Engineering

Giới thiệu

Trường Kỹ thuật được xếp hạng số 1 trong Ivy League vào năm 2021, Columbia Engineering liên tục cải tiến nghiên cứu và giáo dục để đáp ứng nhu cầu của nhân loại. Đội ngũ giảng viên đẳng cấp thế giới tại Trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng Fu Foundation đại diện cho các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ, những người luôn tận tâm giảng dạy, thúc đẩy giới hạn nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành.

Bảng xếp hạng

Trường Kỹ thuật được xếp hạng số 1 trong Ivy League vào năm 2021

Địa điểm

  • New York

    West 120th Street,500, 10027, New York

    Câu hỏi