Keystone logo
Disney Institute

Disney Institute

Disney Institute

Giới thiệu

Trong hơn ba thập kỷ, Disney Institute đã giúp tư vấn và đào tạo nhiều chuyên gia, đội nhóm và tổ chức trên toàn thế giới dựa trên những hiểu biết sâu sắc về kinh doanh và thực tiễn tốt nhất của các công viên và khu nghỉ dưỡng Disney.

Disney Institute hoạt động theo các nguyên tắc mà nó dạy, đặt ra các tiêu chuẩn xuất sắc tương tự cho chính chúng ta. Bạn sẽ được giới thiệu với một phương thức tư duy khác - phương pháp khác biệt của Disney. Đây không phải là đào tạo kinh doanh thông thường, mà là một cách tiếp cận độc đáo và thực sự truyền cảm hứng.

Địa điểm

  • Lake Buena Vista

    Celebration Place,215, 32830, Lake Buena Vista

    Câu hỏi