We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© ©East Central University
East Central University Online

East Central University Online

East Central University Online

Giới thiệu

Đại học East Central đã trao quyền cho sinh viên hiểu và biến đổi thế giới của chúng ta trong hơn 100 năm. Kể từ khi được thành lập vào năm 1909 với tư cách là một trong những trường đào tạo giáo viên đầu tiên của bang, trường đại học này đã truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn sinh viên, trong đó có bốn thống đốc Hoa Kỳ, các thống đốc và quan chức khác nhau của Chickasaw và Choctaw.

Ngày nay, Đại học East Central được công nhận là trường đại học khu vực lấy sinh viên làm trung tâm hàng đầu của Oklahoma. Đào tạo hơn 4.000 sinh viên mỗi học kỳ, trường đại học cung cấp các lựa chọn khóa học trong khuôn viên của trường ở Ada, Oklahoma, trải dài 135 mẫu Anh và 37 tòa nhà, tại khuôn viên trường Cao đẳng Bang Đông Oklahoma ở McAlester và hiện đang trực tuyến một cách thuận tiện.

Địa điểm

  • Ada

    1100 E 14th St, 74820, Ada

    Câu hỏi