We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© ©Eastern Oregon University
Eastern Oregon University Online

Eastern Oregon University Online

Eastern Oregon University Online

Giới thiệu

EOU được thành lập vào năm 1929 với tư cách là một trường cao đẳng giáo viên. Ngày nay, nó đóng vai trò là Đại học Nông thôn của Oregon và là trung tâm giáo dục, văn hóa và học bổng. EOU hướng dẫn tìm hiểu của sinh viên thông qua các chương trình nghệ thuật tự do và chuyên nghiệp chất lượng cao dẫn đến hành động có trách nhiệm và phản ánh trong một thế giới đa dạng, liên kết.

Địa điểm

  • La Grande

    University Boulevard,One, 97850, La Grande

    Câu hỏi