Keystone logo
FutureLearn Đào tạo Giảng viên: Chứng chỉ trong Khóa đào tạo Doanh nghiệp - Đào tạo ATC
FutureLearn

Đào tạo Giảng viên: Chứng chỉ trong Khóa đào tạo Doanh nghiệp - Đào tạo ATC

Online Australia

10 Weeks

Tiếng Anh

Bán thời gian

USD 39 / per month *

Học từ xa

* sau 7 ngày dùng thử miễn phí, bạn có thể trả $ 39 mỗi tháng để tiếp tục học trực tuyến

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ truyền thông doanh nghiệp
    • Madrid, Tây Ban Nha
  • Khóa học kỹ thuật viên về kinh doanh và truyền thông tổ chức
    • Madrid, Tây Ban Nha
  • Thạc sĩ truyền thông doanh nghiệp
    • Barcelona, Tây Ban Nha