Keystone logo
FutureLearn Phân tích dữ liệu bằng khóa học Python - GitHub
FutureLearn

Phân tích dữ liệu bằng khóa học Python - GitHub

12 Weeks

Tiếng Anh

Bán thời gian

USD 39 / per month *

Học từ xa

* sau 7 ngày dùng thử miễn phí, bạn có thể trả $ 39 mỗi tháng để tiếp tục học trực tuyến

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Kiểm định

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự