Keystone logo
FutureLearn PRINCE2® Phiên bản thứ 6: Chứng nhận Nền tảng với Sách hướng dẫn Chính thức và Khóa học Kiểm tra - QA

Khóa học in

PRINCE2® Phiên bản thứ 6: Chứng nhận Nền tảng với Sách hướng dẫn Chính thức và Khóa học Kiểm tra - QA FutureLearn

FutureLearn

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chứng chỉ Trực tuyến bằng Python cho Khoa học Dữ liệu, Lập trình Web và Core
    • USA Online, Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ: Lập trình và Phát triển Phần mềm
    • Berkeley, Hoa Kỳ
  • Curso en Programación web Front-End: HTML5, CSS3 y JavaScript
    • Online