Keystone logo
FutureLearn Tương lai của thời trang: Khóa học về các mục tiêu phát triển bền vững - Cách mạng thời trang

Khóa học in

Tương lai của thời trang: Khóa học về các mục tiêu phát triển bền vững - Cách mạng thời trang FutureLearn

FutureLearn

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Khóa học trực tuyến ngắn hạn về Chiến lược tiếp thị sang trọng
    • Online France
  • MA thời trang bền vững (Trực tuyến)
    • Online
  • Retail Management: Merchandising, Sales and Customer Communications (Free Online Course With Certificate)
    • Online