Keystone logo
Harvard Business School Online

Harvard Business School Online

Harvard Business School Online

Giới thiệu

Harvard Business School Online cung cấp một cách độc đáo và hấp dẫn để tìm hiểu các khái niệm kinh doanh quan trọng. Dù bạn ở đâu trong sự nghiệp của bạn, hay thế giới, chúng tôi cung cấp những kinh nghiệm giáo dục có thể giúp bạn đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp.

Học viên của chúng tôi đồng ý. Trong một cuộc khảo sát gần đây về những người tham gia trước đây, được thực hiện bởi City Square Associates, bốn trong số năm người nói rằng HBS Online đáng để đầu tư.

Tại sao? Theo cộng đồng người học của chúng tôi, HBS Online:

  • Tăng tốc sự nghiệp: 93 phần trăm cho biết các chương trình của chúng tôi đã trang bị cho họ các kỹ năng giúp củng cố hồ sơ của họ, trong khi một phần tư báo cáo kiếm được một khuyến mãi hoặc thay đổi tiêu đề sau khi hoàn thành khóa học HBS Online.
  • Làm rõ các mục tiêu: 77 phần trăm người học cho biết HBS Online đã tăng sự rõ ràng trong tương lai nghề nghiệp của họ, từ việc xác định liệu đã đến lúc chuyển sang một lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mới để đưa ra quyết định theo đuổi bằng MBA.
  • Tăng sự tự tin: 90 phần trăm báo cáo cảm thấy tự tin hơn trong công việc và thoải mái hơn khi đưa ra quyết định kinh doanh. Và sự tự tin đó đã được chú ý: 53 phần trăm số người được hỏi nhận được nhiều trách nhiệm hơn trong công việc sau khi tham gia khóa học HBS Online.
  • Tạo cộng đồng: 63 phần trăm cho biết họ cảm thấy như thể họ tham gia một cộng đồng những người cùng chí hướng có cùng tham vọng nghề nghiệp và giáo dục.

Mô hình học tập của chúng tôi cho phép điều đó. Bằng cách cung cấp cho các chuyên gia trải nghiệm giáo dục dựa trên tình huống, hoạt động và xã hội, HBS Online đặt bạn vào vị trí của những người ra quyết định và yêu cầu bạn vật lộn với các vấn đề trong thế giới thực và thảo luận và tranh luận với các đồng nghiệp để đưa ra giải pháp .

Chúng tôi đã mô phỏng lại giáo dục kinh doanh trực tuyến. Bây giờ là lúc để bắt đầu lại sự nghiệp của bạn.

Tuyển sinh

Tính đủ điều kiện ghi danh

  • 18 tuổi
  • Tiếng Anh thành thạo
  • Cam kết học hỏi và gắn bó với những người tham gia trong suốt chương trình

Ứng dụng trực tuyến

Miễn phí

Tài liệu Đặc biệt Cần thiết

Không

Học bổng và tài trợ

Hỗ trợ học phí có sẵn cho chương trình Chứng chỉ Sẵn sàng (CORe) , cũng như Phân tích Kinh doanh , Kinh tế dành cho Nhà quản lý và các chương trình chứng chỉ Kế toán Tài chính. Để xem các tùy chọn hỗ trợ tài chính có sẵn cho các chương trình này, vui lòng tham khảo trang Thanh toán & Hỗ trợ Tài chính .

Thống kê cựu sinh viên

Lời chứng thực của sinh viên

Địa điểm

  • Cambridge

    Cambridge, Hoa Kỳ

Câu hỏi