Keystone logo
Henley-Putnam National American University

Henley-Putnam National American University

Henley-Putnam National American University

Giới thiệu

Đại học Quốc gia Hoa Kỳ (NAU) là một trường đại học được công nhận không chỉ cung cấp cho bạn sự linh hoạt và tiện lợi mà bạn muốn từ giáo dục trực tuyến, mà chúng tôi còn cung cấp cho bạn một số điều khác nữa: hầu hết giáo dục của bạn. Các sinh viên giống như bạn chọn NAU để thực hiện ước mơ của họ — và giúp họ đạt được thành công. Và đó chính xác là những gì chúng tôi muốn cung cấp.

An ninh chiến lược kết hợp thông tin tình báo, chống khủng bố và bảo vệ cá nhân để cung cấp cho các nhà lãnh đạo thông tin quan trọng nhằm giữ an toàn cho tổ chức của họ. Tại Trường An ninh Chiến lược Henley-Putnam của NAU, bạn sẽ học về những hiểu biết sâu sắc về chiến thuật và hoạt động thực địa từ các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm thực tế của họ. Bạn sẽ thực hiện các phân tích định lượng và định tính bằng cách sử dụng cả phương pháp phân tích và phương pháp thực hành. Giáo dục lấy an ninh làm trung tâm của chúng tôi mở rộng tất cả các phạm vi phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa bao gồm cả thông tin tình báo của chính phủ. Mỗi khóa học được giảng dạy bởi các chuyên gia có thứ hạng cao với sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm học tập và hoạt động.

Địa điểm

  • Rapid City

    Mount Rushmore Road,5301, 57701, Rapid City

    Câu hỏi