We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Hobe Sound Bible College Online

Hobe Sound Bible College Online

Hobe Sound Bible College Online

Giới thiệu

Truyền thống xuất sắc đã đánh dấu Trường Cao đẳng Kinh thánh Hobe Sound ngay từ những ngày đầu thành lập vẫn tiếp tục cho đến ngày nay trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ học sinh trưởng thành chuẩn bị cho chức vụ lớn hơn và hiệu quả hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là chuẩn bị cho những người lao động có trình độ để có nhiều cơ hội dành cho người lãnh đạo Hội thánh ngày nay.

Để tiếp tục sứ mệnh của mình, Hobe Sound Bible College đang chuẩn bị và cung cấp các cơ hội giáo dục chất lượng cho những người đã tham gia thánh chức hoặc có cam kết không cho phép họ theo học trong khuôn viên trường đại học. Về vấn đề này, chúng tôi đã phát triển một chương trình học được công nhận có thể hoàn thành thông qua các khóa học trực tuyến.

Trường Cao đẳng Kinh thánh Hobe Sound muốn biến bạn trở thành một phần của truyền thống tuyệt vời của trường bằng cách giúp bạn chuẩn bị cho một vị trí thánh chức và sau đó giúp bạn cải thiện khả năng tiếp cận mục vụ của mình thông qua các nghiên cứu mở rộng của chúng tôi.

Địa điểm

  • Hobe Sound

    11298 SE Gomez Avenue Hobe Sound, FL 33455, 33455, Hobe Sound

    Câu hỏi