Keystone logo
IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trường kinh doanh của chúng tôi, IEBS IEBS , Trường Đổi mới Kinh doanh và IEBS nghiệp, ra đời trong thời kỳ khủng hoảng thế giới với mục đích cung cấp một giải pháp thay thế thực sự cho các lựa chọn thay thế mô hình giảng dạy truyền thống. Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức khác nhau, đề xuất một mô hình giáo dục mới dựa trên các giá trị vững chắc hình thành những người có trách nhiệm hơn để chỉ đạo các dự án với tinh thần kinh doanh từ Đổi mới, Đạo đức và Bền vững. Một khái niệm sáng tạo Trường Kinh doanh Chúng tôi đào tạo các chuyên gia có khả năng dẫn đầu sự đổi mới và khởi nghiệp, những người làm tăng giá trị cho công ty, nhân viên của họ và cho xã hội nói chung, thông qua một phương thức kinh doanh mới.

Trong khoảng

Trong IEBS chọn một đội hình trong đó:

 • Việc sử dụng công nghệ mới và đổi mới trong học tập là cơ sở của đào tạo.
 • Việc sử dụng các nghiên cứu tình huống và mô phỏng là xương sống của giáo dục, chuẩn bị cho học sinh đối mặt với thế giới thực.
 • Việc học chính thức trong lớp kết hợp với Internet học không chính thức dạy bạn cách học và thúc đẩy phương pháp học hợp tác.
 • các xu hướng và cải tiến mới nhất được tích hợp vào mọi lĩnh vực kiến thức.
 • Giáo viên của chúng tôi trở thành người cố vấn của bạn, hướng dẫn và giúp đỡ học sinh mọi lúc và trở thành một phần tích cực trong quá trình rèn luyện của học sinh.

Học sinh tham gia, bày tỏ ý kiến và học cách phân tích và đưa ra quyết định của riêng mình.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Chúng tôi muốn trở thành một trường kinh doanh khác tập trung vào đào tạo dựa trên Sáng tạo và Tinh thần Doanh nhân Sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo các doanh nhân, doanh nhân và giám đốc điều hành công ty tương lai để dẫn dắt sự thay đổi và chuyển đổi trong tổ chức của họ thông qua Đổi mới, Tinh thần Doanh nhân, Đạo đức và Tính bền vững. Trong tầm nhìn của mình, chúng tôi muốn trở thành một trường kinh doanh khác biệt, tập trung vào đào tạo dựa trên Sáng tạo và Tinh thần Doanh nhân. Mục tiêu của chúng tôi là truyền đạt cho sinh viên khả năng đổi mới và cam kết hỗ trợ các dự án của họ từ đầu đến cuối.

Giá trị của chúng tôi

Sáng tạo, Tinh thần Doanh nhân, Đạo đức và Tính bền vững IEBS nằm trên bốn trụ cột mà chúng tôi tin rằng sẽ làm nền tảng cho việc quản lý doanh nghiệp trong những thập kỷ tới:

 • Đổi mới: chúng tôi là những chuyên gia cam kết và những công ty đổi mới mang lại lợi ích lớn hơn cho xã hội.
 • Tinh thần kinh doanh: hỗ trợ các doanh nhân và đổi mới là một phần trong sứ mệnh sáng lập của chúng tôi. Do đó, tất cả sinh viên của các chương trình Thạc sĩ và Doanh nhân có thể tham gia vào một khuôn viên trường nơi cung cấp hỗ trợ và tài trợ cho các dự án tốt nhất.
 • Đạo đức: chúng tôi cam kết hướng tới một thế giới trong đó các giá trị truyền thống về lòng tin, sự trung thực và Đôi bên cùng có lợi được khôi phục.
 • Tính bền vững: chúng tôi tin tưởng vào hoạt động kinh doanh lâu dài mang lại lợi ích cho công ty, nhân viên và xã hội cũng như bền vững với môi trường.

Trách nhiệm xã hội

Tại IEBS chúng tôi hành động theo các nguyên tắc và giá trị của mình và áp dụng cho việc quản lý Trường Kinh doanh.

 • IEBS tuân theo triết lý phát triển bền vững bằng cách thay thế việc sử dụng giấy bằng định dạng điện tử bằng cách kết hợp "e-Reader" hoặc eBook. Sinh viên có thể tải nội dung trực tiếp vào thiết bị này.
 • IEBS cung cấp hợp tác học bổng toàn phần trong các chương trình Thạc sĩ nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh và đổi mới, chủ yếu ở các nước đang phát triển ở Mỹ Latinh.
 • IEBS phân bổ một phần lợi nhuận của mình cho việc hợp tác và phát triển giáo dục ở các nước đang phát triển.

Câu hỏi