We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Illinois Institute of Technology Online

Illinois Institute of Technology Online

Illinois Institute of Technology Online

Giới thiệu

Trung tâm Đổi mới Học tập giải quyết các nhu cầu và thách thức ngày càng tăng của môi trường học tập tại Illinois Tech. Nhân viên của trung tâm có nhiều năm kinh nghiệm giúp giảng viên hướng dẫn khóa học trực tuyến và trực tiếp. Các giảng viên có thể tìm đến trung tâm để được hỗ trợ trong việc quản lý sự phát triển và tiếp cận của giảng viên, đồng thời cung cấp đào tạo giảng viên về giáo dục trực tuyến, thiết kế và công nghệ giảng dạy cũng như phương pháp sư phạm cho cả việc học trực tuyến và trên lớp.

Trung tâm sẽ tiếp tục cải tiến và mở rộng các dịch vụ của mình nhằm nỗ lực giải quyết các nhu cầu và thách thức ngày càng tăng của môi trường học tập trực tuyến.

Địa điểm

  • Chicago

    West 35th Street,10, 60616, Chicago

    Câu hỏi