Keystone logo
Illinois Institute of Technology Online Cử nhân Khoa học Trực tuyến về Nghiên cứu Toàn cầu (BS)
Illinois Institute of Technology Online

Cử nhân Khoa học Trực tuyến về Nghiên cứu Toàn cầu (BS)

Online USA

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

Giới thiệu

Trong xã hội toàn cầu ngày càng kết nối với nhau của chúng ta, các công ty trên tất cả các ngành đang tìm kiếm những nhân viên có kỹ năng giải quyết vấn đề quan trọng và phân tích để giải quyết các vấn đề với quan điểm toàn cầu, hiểu biết đa văn hóa và đánh giá cao các quan điểm đa dạng. Là một chuyên gia nghiên cứu toàn cầu, bạn sẽ đánh giá một cách có phê bình các xu hướng lịch sử rộng lớn đã hình thành nên hệ thống xã hội, kinh tế và chính trị ngày càng toàn cầu hóa của chúng ta.

Cho dù bạn quan tâm đến quản trị toàn cầu, bền vững môi trường, sức khỏe cộng đồng hay nghiên cứu các khu vực cụ thể trên thế giới, chuyên ngành này sẽ cung cấp cho bạn sự linh hoạt để khám phá các vấn đề quan tâm và thúc đẩy bạn nhiều nhất khi bạn chuẩn bị tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực này thế giới.

Toàn cầu hóa đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến chính trị, kinh tế và văn hóa của các quốc gia trên toàn thế giới. Là một chuyên ngành nghiên cứu toàn cầu, bạn sẽ học lịch sử và các kỹ năng giải quyết vấn đề cần thiết để giải quyết các vấn đề với quan điểm toàn cầu, hiểu biết đa văn hóa và đánh giá cao sự đa dạng.

Về trường học

Câu hỏi