Keystone logo
Indiana University Bloomington Online Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Lịch Sử
Indiana University Bloomington Online

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Lịch Sử

Online USA

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Học từ xa

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật Trực tuyến của IU dành cho Giáo viên Lịch sử kết hợp các môn học về giáo dục và lịch sử để chuẩn bị cho bạn trở thành người hướng dẫn tín chỉ kép ở cấp trung học và đại học cộng đồng.

Thành phần giáo dục của chương trình dạy bạn cách áp dụng khoa học và nghệ thuật giảng dạy vào việc giảng dạy ở cấp đại học. Nội dung học bao gồm hướng dẫn và chương trình giảng dạy, đánh giá, giảng dạy đa dạng và hòa nhập, và nghiên cứu.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự