Keystone logo
Indiana University O'Neill School of Public and Environmental Affairs Thạc sĩ Công vụ trực tuyến (MPA)

Thạc sĩ in

Thạc sĩ Công vụ trực tuyến (MPA)

Indiana University O'Neill School of Public and Environmental Affairs

Indiana University O'Neill School of Public and Environmental Affairs

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Bloomington, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 1.350 / per credit *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jan 2024

* người không cư trú: $1.350 / cư dân Indiana và sinh viên quân đội/cựu chiến binh đủ điều kiện: $661,44

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Cơ sở

Về trường học

Câu hỏi