We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eva Dang
INSAF Business School

INSAF Business School

INSAF Business School

Giới thiệu

Tiếp tục trải nghiệm chương trình học phí trực tuyến trực tiếp 1-1 đẳng cấp thế giới được cung cấp bởi các gia sư chuyên gia tại INSAF. Tất cả các phiên được thực hiện dành riêng cho bạn với trò chuyện thoại trực tiếp và bảng trắng được chia sẻ tương tác sử dụng tài liệu nghiên cứu được công nhận. Không cần phần mềm đặc biệt. Phát lại các phiên trực tiếp của bạn bất kỳ lúc nào sau đó.

Địa điểm

  • London

    6 Mitre Passage, Greenwich Peninsula,, SE10 0ER, London

    Câu hỏi