Keystone logo
IU International University of Applied Sciences - Online Studies M.Sc. Khoa học dữ liệu

MSc in

M.Sc. Khoa học dữ liệu IU International University of Applied Sciences - Online Studies

IU International University of Applied Sciences - Online Studies

Giới thiệu

Tuyển sinh

Hội thảo trên web miễn phí và Hỏi đáp

Chương trình giảng dạy

Bảng xếp hạng

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi