We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
Jagaad Academy

Jagaad Academy

Jagaad Academy

Giới thiệu

Jagaad Academy là một chương trình đào tạo trực tuyến toàn cầu cung cấp các khóa học trực tuyến trực tuyến bán thời gian, thực hành đầy đủ về phát triển front-end và back-end. Jagaad Academy tập trung vào việc giảng dạy các nhóm công nghệ có nhu cầu cao nhất và phát triển tư duy bao gồm làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, lãnh đạo, giao tiếp hiệu quả, khả năng thích ứng, v.v.

Chương trình đào tạo Phát triển Front End bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm HTML, CSS, JavaScript, React, Next.js, Redux, SCSS, TypeScript, Git, Figma và thiết kế web đáp ứng. Bootcamp phát triển Back End bao gồm các chủ đề như PHP, lập trình hướng đối tượng, khung công tác, cơ sở dữ liệu quan hệ, Git và dịch vụ web. Trong suốt khóa học, sinh viên sẽ xây dựng các ứng dụng phía máy chủ để thêm vào danh mục đầu tư của mình.

Jagaad Academy mở rộng sự chào đón nồng nhiệt đến cả những người mới đến và những cá nhân có kinh nghiệm viết mã trước đó. Thủ tục nhập học được thực hiện thông qua quy trình đăng ký trực tuyến có hướng dẫn, bao gồm bài kiểm tra năng lực logic và kỹ thuật, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh và một cuộc phỏng vấn nhân sự tùy chọn.

Jagaad Academy cung cấp các dịch vụ nghề nghiệp toàn diện cho sinh viên, bao gồm huấn luyện kỹ năng cứng 1:1, huấn luyện nghề nghiệp cá nhân và các cơ hội kết nối để chuẩn bị cho sinh viên trước những thách thức trong ngành thực tế. Jagaad Academy cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau, bao gồm thanh toán trả trước, trả góp và thanh toán sau khóa học, để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành công nghệ chưa? Ngoài việc là một khóa học trực tuyến tiêu chuẩn, Jagaad Academy còn cung cấp sự hỗ trợ có giá trị trong việc tạo danh mục đầu tư và CV của bạn, đảm bảo bạn bắt đầu sự nghiệp của mình đi đúng hướng. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang web của chúng tôi.

Lời chứng thực của sinh viên

Câu hỏi