We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Giới thiệu

Mục đích chính của Đại học Nông nghiệp Quốc gia Kazakhstan là tích hợp khoa học và công nghiệp, tạo điều kiện để thương mại hóa sản phẩm công nghệ và sở hữu trí tuệ, đào tạo cán bộ khoa học - sư phạm có trình độ cao thông qua nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng và các dự án khoa học - kỹ thuật khác.

Trường đại học đã tập trung nguồn lực của mình và trở thành cốt lõi của môi trường giáo dục, khoa học và đổi mới của sự phát triển nông-công nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của nó trong ngành đó.

Trường hiện đang hội nhập thành công vào không gian khoa học thế giới, hợp tác với các trường đại học và trung tâm khoa học hàng đầu nước ngoài, đồng thời thực hiện các chương trình quốc tế về các vấn đề toàn cầu của nhân loại như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, thiếu nước uống và các vấn đề khác.

Địa điểm

  • Almaty

    Abay Avenue,8, 050010, Almaty

    Câu hỏi