We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Kettering University Online

Kettering University Online

Kettering University Online

Giới thiệu

Kettering University Online cung cấp các cơ hội giáo dục trình độ sau đại học tích hợp một chương trình giảng dạy học thuật chuyên sâu với kinh nghiệm chuyên môn ứng dụng. Thông qua phương pháp tiếp cận đã được chứng minh này, chúng tôi truyền cảm hứng cho sinh viên nhận ra tiềm năng và phát triển ý tưởng của họ bằng cách kết hợp lý thuyết và thực hành tốt hơn bất kỳ học viện nào trên thế giới.

Kettering University Online liên kết các cơ hội học tập trải nghiệm mang tính chuyển đổi theo các tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt. Kettering từ lâu đã dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục hợp tác và tiếp tục duy trì hơn 600 quan hệ đối tác công ty. Gần 1.000 sinh viên tốt nghiệp Đại học Kettering là giám đốc điều hành cấp C của các công ty lớn, và Kettering đã giành được danh hiệu Tốt nhất ở Trung Tây do The Princeton Review bình chọn. Trải nghiệm ý nghĩa của việc xây dựng Kettering!

Địa điểm

  • Flint

    University Avenue,1700, 48504, Flint

    Câu hỏi