Keystone logo
Lebanese American University Online Online MBA in Healthcare Management

MBA in

Online MBA in Healthcare Management

Lebanese American University Online

Lebanese American University Online

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Online Lebanon

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 16.500

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Oct 2023

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi