Keystone logo
© Eva Dang
Lewis Secretarial & Computer College Ltd

Lewis Secretarial & Computer College Ltd

Lewis Secretarial & Computer College Ltd

Giới thiệu

Chúng tôi có một lịch sử thành công đáng kể - thành công của học sinh chúng tôi trong hơn 36 năm! Được thành lập và thành lập vào năm 1984 bởi Penny Lewis Cert Ed người vẫn đang tích cực tham gia vào quá trình phát triển và giảng dạy tại Trường.

Chúng tôi đã và đang cung cấp đào tạo chuyên gia cho những người muốn có sự nghiệp với tư cách là Trợ lý điều hành, PA, Thư ký, Thư ký Y khoa, Quản lý Văn phòng hoặc Quản trị viên cả hai như một trường Cao đẳng Thư ký dựa trên lớp học truyền thống và hiện nay thông qua hình thức đào tạo từ xa / nghiên cứu tại nhà.

Địa điểm

  • Newton Abbot

    Wessex House, Teign Road, TQ12 4AA, Newton Abbot

    Câu hỏi