We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Martin Luther College - Online Programs

Martin Luther College - Online Programs

Martin Luther College - Online Programs

Giới thiệu

Văn phòng Giáo dục Thường xuyên Cao đẳng Martin Luther cung cấp nhiều khóa học trực tuyến và vệ tinh cung cấp đào tạo cho các giám đốc và giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, hiệu trưởng, giáo viên trung học, bộ trưởng nhân viên và công nhân lao động.

Martin Luther College được sở hữu và điều hành bởi Wisconsin Evangelical Luther Synod (WELS). Được hình thành từ sự kết hợp của Tiến sĩ Martin Luther College (thành lập năm 1884) và Northwestern College (thành lập năm 1865), Martin Luther College đã mở cửa cho thế hệ tiếp theo của những người làm việc trong nhà thờ vào năm 1995.

Nhiệm vụ của chúng tôi là trao quyền cho mọi nhà giáo dục và bộ trưởng nhân viên của Thượng Hội đồng Truyền giáo Tin lành Wisconsin cho mọi giai đoạn của mục vụ.

Địa điểm

  • New Ulm

    Luther Court,1995, 56073, New Ulm

    Câu hỏi