We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
Marymount University

Marymount University

Marymount University

Giới thiệu

Marymount là một trường đại học Công giáo toàn diện, được hướng dẫn bởi các truyền thống của Tôn giáo Thánh Tâm Đức Mẹ, nhấn mạnh sự tò mò trí tuệ, phục vụ người khác và quan điểm toàn cầu. Nền giáo dục của Marymount dựa trên nền tảng nghệ thuật tự do, thúc đẩy sự chuẩn bị cho nghề nghiệp và tạo cơ hội cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Một cộng đồng học tập lấy học sinh làm trung tâm coi trọng sự đa dạng và tập trung vào việc giáo dục toàn diện con người, Marymount hướng dẫn sự phát triển trí tuệ, đạo đức và tinh thần của mỗi cá nhân.

tầm nhìn của chúng tôi

Marymount, một trường đại học Công giáo hàng đầu, sẽ được công nhận trên toàn quốc về sự đổi mới và cam kết đối với sự thành công của sinh viên, thành tích của cựu sinh viên cũng như sự xuất sắc của giảng viên và nhân viên.

kế hoạch chiến lược của chúng tôi

Vào mùa hè năm 2018, Marymount University đã bắt đầu quá trình tạo một kế hoạch chiến lược mới. Momentum được thiết kế để hướng dẫn Marymount khi nó hoạt động để hoàn thành sứ mệnh và đạt được tầm nhìn của nó.

Địa điểm

  • Arlington County

    North Glebe Road,2807, 22207, Arlington County

    Câu hỏi