Keystone logo
McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

Giới thiệu

Giáo dục mở ra thế giới cho học sinh và một giáo viên biết rằng việc học không bao giờ dừng lại. Chúng tôi thấm nhuần giá trị này trong học sinh của mình để các em có thể truyền lại nó trong lớp học của mình.

Học sinh được chuẩn bị về kiến thức chung, giáo dục chuyên nghiệp và các giá trị chuyên môn. Thông qua tương tác chặt chẽ với các giảng viên, thực tập và cơ hội giảng dạy cho sinh viên, sinh viên được chuẩn bị để hoàn thành vai trò của mình trong nghề giảng dạy với tư cách là những nhà lãnh đạo đóng góp vào sự tiến bộ văn hóa và trí tuệ của cộng đồng của họ.

Địa điểm

  • Lake Charles

    Ryan Street,4205, 70605, Lake Charles

    Câu hỏi