Keystone logo
Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

Giới thiệu

Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Michigan là một tổ chức tập trung vào mạng lưới với các trung tâm khởi nghiệp xuất sắc (Trung tâm Thành công của Sinh viên, Các trường Cao đẳng Trực tuyến Michigan và Chương trình Đào tạo Việc làm Mới Michigan) được tổ chức xung quanh 'trung tâm', cốt lõi của Michigan Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng , tập trung vào việc lập pháp và vận động công chúng.

Hiệp hội các trường cao đẳng cộng đồng Michigan là hiệp hội của các trường cao đẳng cộng đồng công lập Michigan có nhiệm vụ cung cấp sự lãnh đạo về các vấn đề ảnh hưởng đến các trường cao đẳng thành viên.

Địa điểm

  • Michigan City

    110 W. Michigan Ave., Suite 650 | Lansing, | 48933, , Michigan City

    Câu hỏi