Keystone logo
Michigan State University Online

Michigan State University Online

Michigan State University Online

Giới thiệu

Giới thiệu về Trường Tư pháp Hình sự MSU

Trong hơn 80 năm, Đại học Bang Michigan (MSU) đã chuẩn bị cho các chuyên gia tư pháp hình sự cho sự nghiệp thành công. Trải nghiệm các chương trình cấp bằng thạc sĩ trực tuyến 100% của chúng tôi trong lĩnh vực đang phát triển này và chuẩn bị cho sự thăng tiến hoặc bắt đầu sự nghiệp của bạn mà không bỏ qua các cam kết cá nhân và nghề nghiệp của bạn.

Làm việc cùng với các giảng viên có nhiều thập kỷ kinh nghiệm thực địa mà nghiên cứu của họ đã trực tiếp cung cấp thông tin và tác động đến chính sách và thực tiễn tư pháp hình sự. Chỉ trong hai năm, bạn sẽ tốt nghiệp và sẵn sàng tạo ra sự khác biệt ở bất cứ nơi nào bạn phục vụ.

Tại sao MSU trực tuyến?

  • Di sản 80 năm của giáo dục tư pháp hình sự
  • Số 10 Chương trình Tư pháp Hình sự Trực tuyến Tốt nhất dành cho Sau đại học - US News & World Report, 2019
  • Đại học quốc gia tốt nhất thứ 85 - US News & World Report, 2019
  • Khoa bao gồm Tiến sĩ David Carter, một tác giả được quốc tế công nhận và là học giả về tình báo thực thi pháp luật

Địa điểm

  • East Lansing

    Trowbridge Rd,220, 48824, East Lansing

    Câu hỏi