We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Mississippi College Online

Mississippi College Online

Mississippi College Online

Giới thiệu

Các Chương trình Trực tuyến của Mississippi Colleges cung cấp cho nhiều người trưởng thành cấu trúc và định dạng mà họ cần. Hãy để Mississippi College giúp bạn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, nơi bạn sẽ được chuẩn bị cho một thành công bền vững và lâu dài.

Mặc dù MC là trường cao đẳng lâu đời nhất ở bang Mississippi, chúng tôi không chỉ đơn giản là một tổ chức truyền thống. Sinh viên trên toàn cầu được mời theo đuổi một trong các chương trình cấp bằng trực tuyến của chúng tôi.

Các chương trình trực tuyến của chúng tôi cung cấp cho người lớn đang làm việc sự linh hoạt và cơ hội mà họ cần để phát triển sự nghiệp của mình. Cuộc sống có thể bận rộn, đặc biệt là khi nảy sinh những cam kết cá nhân với công việc và gia đình. Nói một cách đơn giản, nhiều người lớn cần một chương trình trực tuyến toàn thời gian để họ đạt được các mục tiêu học tập của mình.

Địa điểm

  • Mississippi State

    Barr Avenue,365, 39762, Mississippi State

    Câu hỏi