Keystone logo
MIT Sloan School of Management (Get Smarter) Beyond Smart Cities: Khóa học ngắn hạn trực tuyến về thiết kế và công nghệ mới nổi

Khóa học in

Beyond Smart Cities: Khóa học ngắn hạn trực tuyến về thiết kế và công nghệ mới nổi MIT Sloan School of Management (Get Smarter)

MIT Sloan School of Management (Get Smarter)

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Kết quả chương trình

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ sở

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi