Keystone logo
Multnomah University Online

Multnomah University Online

Multnomah University Online

Giới thiệu

Sứ mệnh của Đại học Multnomah là trang bị cho sinh viên Cơ đốc giáo thông qua giáo dục đại học để trở thành những nhà lãnh đạo đầy tớ có năng lực về kinh thánh, thông thạo về học thuật, được hình thành về mặt tinh thần và gắn bó với văn hóa, được định hình để trở thành một lực lượng biến đổi trong nhà thờ, cộng đồng và thế giới.

Tầm nhìn của Đại học Multnomah là một cộng đồng đa dạng trang bị cho sinh viên lòng yêu mến Đấng Christ và phục vụ những người lân cận thông qua cuộc sống và công việc của họ.

Địa điểm

  • Portland

    8435 NE Glisan St. Portland, OR 97220, , Portland

    Câu hỏi