Keystone logo
Neapolis University Pafos Distance Learning MBA về du lịch
Neapolis University Pafos Distance Learning

MBA về du lịch

Online Cyprus

3 Semesters

Tiếng Anh,

Bán thời gian

Request application deadline

Oct 2024

EUR 10.000 / per year

Học từ xa

Giới thiệu

Chương trình được công nhận bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng và Công nhận Giáo dục Đại học Síp (CYQAA)


Chương trình từ xa MBA về Du lịch của Đại học Neapolis Pafos cung cấp cho sinh viên cách tiếp cận toàn diện và tích hợp đối với lĩnh vực du lịch và lĩnh vực quan trọng của du lịch nói chung. MBA về Du lịch theo một cách tiếp cận hiện đại để cung cấp kiến thức cần thiết cho sự hiểu biết về du lịch như một hiện tượng kinh tế và xã hội. Nó đặc biệt chú trọng đến quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn và quản lý các điểm đến du lịch. Dựa trên lợi ích của sự đổi mới trong thế giới toàn cầu hóa, chương trình giảng dạy được cấu trúc xung quanh các trụ cột sau: tính bền vững về môi trường và quản lý bền vững của các tổ chức du lịch. Do đó, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng phù hợp để đáp ứng những thách thức mà các doanh nghiệp du lịch hiện đại phải đối mặt, trong môi trường quốc tế thay đổi liên tục bị chi phối bởi sự phát triển công nghệ nhanh chóng, dẫn đến các mô hình quản trị doanh nghiệp mới.

Ưu điểm của chương trình

  • Uy tín quốc tế và sự công nhận của Đại học Pafos Neapolis.
  • Đội ngũ giảng viên xuất sắc với chuyên môn vững vàng về các môn học được giảng dạy.
  • Hợp tác quốc tế với nhiều trường Đại học.
  • Tính linh hoạt của đào tạo từ xa.
  • Việc sử dụng công nghệ và tài nguyên tiên tiến.
  • Sự lựa chọn năng động giữa đào tạo từ xa đồng bộ và không đồng bộ.
  • Việc điều chỉnh chương trình MBA phù hợp với yêu cầu thị trường hiện tại và nhiều môi trường kinh doanh.
  • Học phí cạnh tranh.

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Học sinh lý tưởng

Về trường học

Câu hỏi