We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

Giới thiệu

Kể từ khi thành lập NYU Steinhardt vào năm 1890, chúng tôi đã duy trì sứ mệnh thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và kiến thức vì nó giao thoa với giáo dục, phát triển con người và văn hóa. Chúng tôi giáo dục sinh viên đại học và sau đại học về sự thay đổi xã hội với các chương trình về giáo dục, truyền thông, y tế, nghệ thuật và tâm lý học ứng dụng. Cam kết phục vụ cộng đồng, chúng tôi cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập trong và ngoài lớp học, và các giảng viên của chúng tôi là những nhà lãnh đạo xuất sắc trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

Địa điểm

  • New York

    Washington Square East,82, 10003, New York

    Câu hỏi