Keystone logo
Open University Cử nhân (Danh dự) về Lịch sử và Chính trị
Open University

Cử nhân (Danh dự) về Lịch sử và Chính trị

Online United Kingdom

3 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian, Bán thời gian

05 Sep 2024

Oct 2024

GBP 21.816 *

Học từ xa

* chi phí mỗi năm toàn thời gian; £ 3,168 - chi phí bán thời gian mỗi năm

Giới thiệu

Khóa học trên phạm vi rộng này sẽ phát triển và nâng cao kiến thức của bạn về các giai đoạn lịch sử khác nhau đồng thời cung cấp sự hiểu biết quan trọng về các ý tưởng, thể chế, vấn đề và lý thuyết chính trị. Bạn sẽ giải quyết các vấn đề thách thức như quyền lực và chiến tranh, an ninh và bất an, công lý toàn cầu, văn hóa và tín ngưỡng, sức khỏe và y học, chủ nghĩa đế quốc và sự phản kháng, giai cấp và giới tính.

Các tính năng chính của khóa học

  • Nghiên cứu một loạt các thời kỳ và xã hội từ năm 1750 bằng cách sử dụng các lý thuyết và phương pháp tiếp cận khoa học xã hội và phân tích lịch sử
  • Cung cấp sự lựa chọn của hai giai đoạn trong lịch sử và hai khía cạnh của chính trị để chuyên sâu ở cấp độ nâng cao
  • Cho bạn cơ hội phát triển một dự án độc lập về chủ đề bạn chọn
  • Phát triển các kỹ năng liên quan đến nghiên cứu chính trị và lịch sử và viết hướng đến nhiều đối tượng

Khả năng tiếp cận

Chúng tôi làm cho tất cả các bằng cấp của chúng tôi dễ tiếp cận nhất có thể và có một loạt các dịch vụ để hỗ trợ tất cả học sinh của chúng tôi. Cử nhân Lịch sử và Chính trị (Danh dự) sử dụng nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau và có các yếu tố sau:

  • nghiên cứu hỗn hợp tài liệu in và trực tuyến - tài nguyên học tập trực tuyến có thể bao gồm các trang web, các clip phương tiện âm thanh / video và các hoạt động tương tác như câu đố trực tuyến
  • tìm tài liệu bên ngoài / bên thứ ba trực tuyến
  • làm việc trong một nhóm với các sinh viên khác
  • làm việc với tài liệu đọc chuyên dụng như tác phẩm nghệ thuật và bản thảo âm nhạc.

Kết quả chương trình

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi