Keystone logo
Open University MA trong Nghiên cứu Cổ điển

MA trong Nghiên cứu Cổ điển

Open University

Open University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online United Kingdom

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

GBP 7.080 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* Tổng chi phí

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi