We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Oregon State University Ecampus | OSU Degrees Online

Oregon State University Ecampus | OSU Degrees Online

Oregon State University Ecampus | OSU Degrees Online

Giới thiệu

Cho dù bạn là một chuyên gia đang làm việc, nuôi gia đình hay phục vụ trong quân đội, Đại học Bang Oregon Ecampus có thể đáp ứng nhu cầu của bạn bằng cách cung cấp quyền truy cập vào những trải nghiệm học tập đặc biệt có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

Tất cả các chương trình cấp bằng của Ecampus được phát triển bởi cùng một giảng viên OSU giảng dạy trong khuôn viên trường. Tất cả các khóa học trực tuyến và kết hợp đều đáp ứng kết quả học tập giống hệt như các lớp học trực tiếp truyền thống. Và tất cả những người học từ xa đều nhận được bằng tốt nghiệp giống như sinh viên tại trường.

Điều đó có nghĩa là nền giáo dục Ecampus là nền giáo dục đích thực của Bang Oregon. Giai đoạn = Stage.

Địa điểm

  • Corvallis

    Corvallis, Hoa Kỳ

    Câu hỏi