Keystone logo
Pacific College

Pacific College

Pacific College

Giới thiệu

Pacific College cam kết cung cấp các tiêu chuẩn cao nhất trong giáo dục bằng cách thúc đẩy quá trình phát triển trí tuệ liên tục, phát triển nhân cách và tính toàn vẹn trong học tập để đạt được thành công nghề nghiệp và cá nhân trong nghề nghiệp mà học sinh đã chọn.

Pacific College cam kết về các Kết quả Học tập Thể chế sau: Thể hiện sự thành thạo về kiến thức và kỹ năng học được trong một nền giáo dục toàn diện để đạt được thành tựu trong một nghề đã chọn và thiết lập bản sắc là thành viên của một cộng đồng đa dạng và toàn cầu; Áp dụng các giá trị của tính chuyên nghiệp, lòng vị tha, hòa nhập và hợp tác để tạo điều kiện cho sự thay đổi dựa trên bằng chứng nhằm thực hiện các mục tiêu chung; Thể hiện các kỹ năng đọc hiểu thông tin nhằm thúc đẩy cái nhìn tích cực, lâu dài về giáo dục, nghề nghiệp và bản thân.

“Giáo dục là ưu tiên 'số một' của chúng tôi." Sử dụng cách tiếp cận 'nhóm', nhu cầu học tập của mỗi học sinh sẽ được đáp ứng. Học sinh sẽ hiểu rằng học tập là một quá trình lâu dài dựa trên tư duy phản biện.

Pacific College được công nhận là một môi trường học tập tiến bộ, nơi các giá trị của sự chuyên nghiệp, lòng vị tha, sự cộng tác và ý thức về bản sắc cá nhân và nghề nghiệp là những mục tiêu chính để trở thành thành viên của một cộng đồng đa dạng và toàn cầu.

Pacific College được công nhận cấp khu vực bởi Hiệp hội các trường phổ thông và đại học miền Tây (WASC).

Địa điểm

 • Ontario

  Inland Empire Boulevard,3602, 91764, Ontario

  • Costa Mesa

   Red Hill Avenue,3160, 92626, Costa Mesa

   Câu hỏi