Keystone logo
Redeemer University

Redeemer University

Redeemer University

Giới thiệu

Đại học Redeemer là một trường đại học nghệ thuật tự do Cơ đốc giáo cung cấp bằng cử nhân và chứng chỉ thông qua hơn 40 chương trình và chuyên ngành. Từ cơ sở Hamilton, Ontario, Redeemer đã chuẩn bị các lớp tốt nghiệp - thế hệ lãnh đạo Cơ đốc tiếp theo - trong hơn 40 năm.

Các học sinh của Đấng Cứu Chuộc đang được định hình bởi cam kết của Cơ đốc giáo Cải cách để thấy được đức tin được dệt nên qua mọi khía cạnh học tập và cuộc sống. Từ lớp học đến giai đoạn triệu tập đến sự nghiệp trong mọi lĩnh vực, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên của Redeemer đang tạo ra tác động vang dội trong nền văn hóa của chúng ta và trên toàn thế giới.

Lịch sử của Đại học Redeemer

Ngay từ giữa những năm 1950, người ta đã nỗ lực thành lập một trường đại học theo quan điểm Cải cách ở Ontario. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 1975, ủy ban nghiên cứu khả thi mới tiến hành điều tra chi tiết. Kết quả của cuộc điều tra đó là việc thành lập Hiệp hội Cao đẳng Cơ đốc giáo Ontario ra đời vào ngày 13 tháng 11 năm 1976.

Nhiệm vụ (Mục đích):

Chuẩn bị cho học sinh phản ánh tình yêu của Chúa Giêsu Kitô trong mọi nghề nghiệp và kêu gọi.

Tầm nhìn:

  • Tâm trí đổi mới
  • Cuộc sống được biến đổi
  • Thế giới được cứu chuộc

Chúng tôi cung cấp gì?

Các chương trình học thuật của chúng tôi về mỹ thuật, nhân văn, khoa học và khoa học xã hội, cũng như về kinh doanh và đào tạo giáo viên, được giảng dạy trong bối cảnh cam kết có tầm nhìn toàn diện về quyền làm chủ và công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúng tôi tìm cách thể hiện cam kết này trong tất cả các chương trình và dịch vụ hỗ trợ của trường đại học.

Lớp học nhỏ và tỷ lệ sinh viên-giảng viên thấp cho phép sinh viên được giảng viên hướng dẫn. Các chương trình giáo dục trải nghiệm và hợp tác làm phong phú thêm trải nghiệm giáo dục, trong khi các chương trình ngoài khuôn viên trường cho phép sinh viên trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm khuyến khích sự phát triển của sinh viên trong nhiều chương trình ngoại khóa khác nhau.

Địa điểm

  • Hamilton

    777 Garner Road East, Ancaster, ON L9K 1J4, Hamilton

  • Hamilton

    777 Garner Road East, Ancaster, ON L9K 1J4, Hamilton

Câu hỏi