Keystone logo
Regis University, The College for Public Leadership MS Trong Lãnh đạo Tổ Chức

MS Trong Lãnh đạo Tổ Chức

Regis University, The College for Public Leadership

Regis University, The College for Public Leadership

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Washington, DC, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chứng chỉ trực tuyến về lãnh đạo tổ chức & truyền thông
    • USA Online, Hoa Kỳ
  • Lãnh đạo trong một khóa học ngắn hạn trực tuyến đang thay đổi theo cấp số nhân
    • Cambridge, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Quản lý (MA)
    • Online