We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
Rice University, Jones Graduate School of Business

Rice University, Jones Graduate School of Business

Rice University, Jones Graduate School of Business

Giới thiệu

Chúng tôi nói rằng bạn thuộc về nơi này. Và chúng tôi có ý đó. Chúng tôi cung cấp chương trình MBA chặt chẽ tại một thành phố tràn ngập cơ hội. Có được trải nghiệm thực tế, mở rộng mạng lưới và định hình sự nghiệp của bạn. Chương trình giảng dạy dựa trên nghiên cứu, sự đổi mới và cách tiếp cận có mục đích của chúng tôi giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo mà bạn mong muốn. Khám phá những lý do hàng đầu để chọn Rice Business cho chương trình MBA của bạn.

Địa điểm

  • Houston

    Janice and Robert McNair Hall, 1900 Rice Boulevard, Houston, TX, United States, 77005, Houston

    Câu hỏi