We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© ©Rivier University
Rivier University Online

Rivier University Online

Rivier University Online

Giới thiệu

Đại học Rivier nuôi dưỡng một cộng đồng nuôi dưỡng tư tưởng phản biện, phán đoán đúng đắn và tôn trọng tất cả mọi người. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm học tập tích hợp để bạn tốt nghiệp với cảm nhận tốt hơn về thế giới xung quanh, bộ kỹ năng trí tuệ và thực tiễn, cũng như ý thức về trách nhiệm cá nhân và xã hội.

Địa điểm

  • Nashua

    Main Street,420 S, 03060, Nashua

    Câu hỏi