Keystone logo
Rivier University Online Thạc sĩ quản trị kinh doanh trong quản trị chăm sóc sức khỏe

Thạc sĩ quản trị kinh doanh trong quản trị chăm sóc sức khỏe

Rivier University Online

Rivier University Online

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online USA

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi