Keystone logo
Sacred Heart University Online

Sacred Heart University Online

Sacred Heart University Online

Giới thiệu

Tại Sacred Heart, học sinh được hỗ trợ đầy đủ trong cuộc hành trình để đạt được những kỹ năng và kiến ​​thức phong phú hơn để trở thành một tác nhân thay đổi cho tốt. SHU cung cấp các chương trình cấp bằng và chứng chỉ tốt nghiệp với định dạng trực tuyến thuận tiện và linh hoạt. Với những chương trình trực tuyến này, sinh viên có thể lên lịch và hoàn thành các khóa học về công việc và những cam kết cá nhân của họ. Các lớp học được giảng dạy bởi các giảng viên nổi tiếng như các khóa học tại trường và có sẵn trực tuyến, 24/7. Sau khi ghi danh, học sinh cũng sẽ được chỉ định một Điều phối viên Dịch vụ Sinh viên, những người sẽ giúp đỡ họ trong suốt cuộc hành trình trực tuyến - từ khi ghi danh vào mỗi học kỳ, thông qua việc tốt nghiệp.

Địa điểm

  • Fairfield

    5151 Park Avenue, 06825, Fairfield

    Câu hỏi