We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Shiloh University Online

Shiloh University Online

Shiloh University Online

Giới thiệu

Đại học Shiloh là trường đại học Cơ đốc trực tuyến được công nhận chuyên đào tạo các nhà lãnh đạo nhà thờ, mục sư, giáo viên dạy Kinh thánh và giáo dân. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng sau đại học và đại học với thế giới quan Cơ đốc làm nền tảng.

Đại học Shiloh cung cấp các cơ hội giáo dục bắt nguồn từ các nguyên tắc kinh thánh. Bất kể sự kêu gọi hay nghề nghiệp bạn chọn có thể là gì, việc biết Chúa qua Kinh thánh là điều cần thiết trong việc lãnh đạo, giáo dục hoặc phục vụ. Các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo ngày nay là những người biết Lời Đức Chúa Trời và hiểu những gì Ngài nói với cá nhân họ, với hội thánh của họ, với cộng đồng của họ và với thế giới.

Địa điểm

  • Kalona

    416 D Avenue, 52247, Kalona

    Câu hỏi