Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Simmons University

Simmons University

Simmons University

Giới thiệu

Trong hơn 100 năm, Simmons đã đặt nhu cầu của học sinh lên hàng đầu. Thông qua một nền giáo dục kết hợp khả năng lãnh đạo trí tuệ với sự chuẩn bị chuyên nghiệp, chúng tôi giúp sinh viên có cuộc sống có ý nghĩa và xây dựng sự nghiệp thành công cho Thế kỷ 21.

Tại Simmons, đổi mới và thích ứng với nhu cầu của thế giới hiện đại là chìa khóa cho lịch sử và tương lai của chúng ta. Simmons là một trường đại học nhỏ và là một trường đại học đô thị đa dạng vào thời điểm mà bối cảnh giáo dục đại học không ngừng phát triển. Chúng tôi cam kết nâng cao Simmons bằng cách phát huy thế mạnh của mình, duy trì Sứ mệnh của mình và tạo ra một cấu trúc bền vững cho tương lai.

Địa điểm

  • Boston

    Fenway,300, 02115, Boston

    Câu hỏi