We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Southwest Minnesota State University

Southwest Minnesota State University

Southwest Minnesota State University

Giới thiệu

Southwest Minnesota State University là trường đại học công lập hệ 4 năm cung cấp nền giáo dục chất lượng cao về nghệ thuật tự do và các ngành nghề nhằm chuẩn bị cho bạn một cuộc sống thành công cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp. SMSU đã phát triển thành một trường đại học được lựa chọn với thứ hạng quốc gia cao, đào tạo ra những học giả trở thành nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng và doanh nhân trong tương lai.

Học thuật vững vàng, thực hiện các hoạt động xã hội, khen thưởng các dự án gắn kết công dân và sự hỗ trợ từ những người Mustang trong một môi trường gắn bó có nghĩa là bạn sẽ nhận được nền giáo dục đáng mơ ước với cái giá không phải mất cả đời mới có được. Chúng tôi mời bạn đến thăm SMSU và tự mình xem tất cả những gì chúng tôi cung cấp.

Địa điểm

  • Marshall

    1501 State St, Marshall, MN 56258, United States, 56258, Marshall

    Câu hỏi