Keystone logo
Saint Mary's University of Minnesota Online Chứng chỉ phân tích chăm sóc sức khỏe
Saint Mary's University of Minnesota Online

Chứng chỉ phân tích chăm sóc sức khỏe

Winona, Hoa Kỳ

5 Months

Tiếng Anh

Toàn thời gian, Bán thời gian

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Học từ xa

Giới thiệu

Chứng chỉ tốt nghiệp Phân tích chăm sóc sức khỏe trực tuyến 100% từ Đại học Saint Mary's Minnesota khám phá vai trò của phân tích dữ liệu trong hoạt động lâm sàng và bệnh viện. Sinh viên học cách phát triển năng lực trí tuệ kinh doanh cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe thuộc mọi loại hình và áp dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để cải thiện kết quả chăm sóc bệnh nhân và hợp lý hóa các chức năng kinh doanh. Chương trình này được phân phối theo một định dạng linh hoạt và có thể được hoàn thành trong vài năm tháng.

Bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp tiếp cận mới nhất của ngành, sinh viên học cách cung cấp thông tin theo thời gian thực có thể hỗ trợ việc ra quyết định và cung cấp thông tin chi tiết hữu ích cho các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe và các bên liên quan. Chương trình giảng dạy liên ngành bao gồm các chủ đề như hệ thống thông tin, khung phân tích dữ liệu, đạo đức và truyền thông. Bạn có thể áp dụng các khoản tín dụng bạn kiếm được trong chương trình này để lấy bằng thạc sĩ của Saint Mary's. Chứng chỉ giá cả phải chăng này cũng đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng để bảo vệ và xử lý dữ liệu chăm sóc sức khỏe phức tạp và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, quy trình và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Các con đường sự nghiệp có thể có bao gồm nhà phân tích dữ liệu, nhà phân tích chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe và chuyên gia tình báo kinh doanh.

Về trường học

Câu hỏi